Tweejaarlijks onderzoek naar naamsbekendheid, imago en geefklimaat.

Geef uw organisatie nu snel op voor het onderzoek van 2021! Voor de zesde keer voert het Christelijk Charitatief Peil het vergelijkend onderzoek uit naar naamsbekendheid, imago en geefgedrag. Doet uw organisatie (weer) mee?

Christelijk Charitatief Peil biedt deelnemers een actueel overzicht van hun positie voor wat betreft naamsbekendheid binnen de christelijke markt. Het relateert deze positie aan die van collega-organisaties. Deelnemers krijgen inzicht in het imago en de waardering van hun organisatie en van de sector als totaal. Ook biedt het onderzoek een analyse van de geefbereidheid en het geefgedrag van christelijk Nederland. Christelijk Charitatief Peil biedt zo een fundament bij het formuleren van beleid op het gebied van fondsenwerving en communicatie. Door de jaarlijkse peiling kunnen organisaties concreet zien wat het effect is van hun communicatie-inspanningen.